تبلیغات
دخترخاطره ها - عشق چیست؟

از استاد دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:معرفت خداست .

 

از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد .

 

از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان .

از استاد دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:معرفت خداست .

 

از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد .

 

از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان .

 

از استاد زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت:همپای love است .

 

از استاد ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهی است .

 

از استاد علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عنصری هست

 

که بدون اکسیژن می سوزد .

 

از استاد ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست .

 

از استاد فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آدم ربائی هست که قلب را

 

 به سوی خود می کشد .

 

از استاد انشا پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد .

 

از استاد قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد .

 

از استاد ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود .

 

از استاد زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها کلمه ای هست

 

که ماضی و مضارع ندارد .

 

از استاد زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها میکروبی هست

 

که از راه چشم وارد می شود .

 

از استاد شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست

 

که درون قلب اثر می گذارد.

 


از خودم پرسیدم عشق چیست؟گفتم: عشق این است که خودت را نادیده بگیری

 تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1392 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : میترا | نظرات

  • میوه ها
  • کوفه
  • قالب وبلاگ